Adományozás


A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány (cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út. 68 II/7. adószám:18014053-1-41) tisztelettel kéri, hogy ha vállalkozásának (Kft.,Bt.) lehetősége van rá, adományával támogassa alapítványunk közhasznú tevékenységét, családterápiás rendelésének működtetését.

Köszönjük segítségét: Dr Rátay Csaba kuratóriumi elnök
és az Alapítvány minden munkatársa

Számlaszámunk: OTP Bank 11708001-20375874

 

Az adományozó kedvezménye (Gazdasági Társaságok , vállalkozások esetén)

Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

  • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
  • 40 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

A kedvezmény csak társasági adóalany támogatót illet meg, ha magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatás, úgy adózásában érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.

Tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó között írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben, ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy az nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.