Történet


Alapítványunk története bő három évtizedre nyúlik vissza. Az Alapítványhoz szorosan kötődő személyek, köztük az Alapítvány Kuratóriumának első elnöke a családterápiás rendelést a Bakáts téri Schöpf-Merei Kórház Ambulanciáján kezdték 1974-ben, ezzel a családterápiás szemlélet és munka hazai úttörő bázisának számítottak. Az Alapítvány közvetlen elődjének számító munkacsoport 1984-ben kezdte meg működését a Gyógypedagógiai Főiskola Damjanich utcai épületében. Magát az Alapítványt a Fővárosi Cégbíróság 1991-ben jegyezte be. Alapítványunk tevékenységét 1994-ben közérdekűnek minősítette az akkori székhelyül szolgáló Ferencváros Önkormányzatának Képviselő Testülete; 1998 óta pedig Kiemelten Közhasznú Szervezetként működünk, a Fővárosi Bíróság határozata értelmében.

Az Alapítvány története szorosan összefonódott a családterápiás szemlélet hazai meghonosításával. A Magyar Családterápiás Egyesület, mely 1988 óta a Magyar Pszichiátriai Társaság munkacsoportja volt, 1992-ben, azaz az Alapítvány megalakulását röviddel követően vált önálló szakmai szervezetté. A kölcsönösség személyi területen is megnyilvánult, hiszen Alapítványunk Kuratóriumának akkori elnöke, Dr. Rátay Csaba klinikai szakpszichológus, családpszichoterapeuta a Magyar Családterápiás Egyesület elnöki tisztét is betöltötte 1987 és 1995 között, azaz a két szervezet „születésének” időszakában. A két szakmai szervezet együtt szervezte meg a Családterápiás Világszövetség , az IFTA VI. Világkonferenciáját 1994-ben, a formálódó magyar családterápiás munka elismeréseként mintegy 800 hazai és külföldi résztvevővel.

Alapítványunk tevékenysége – miként azt elnevezésünk sugallja – korábban a családok érdekében végzett segítő munka széles körére terjedt ki. Szerveztük és koordináltuk a kisgyermekeket nevelő családok életét megkönnyítő „Add Tovább” szolgálatot és az Idősek Látogató Szolgálatát, melyek önkéntesek munkája révén valósultak meg. Évekig részt vettünk a Falu- és Tanyagondnoki Hálózat munkatársai, valamint a segítő foglalkozású szakemberek (Családsegítő és Gyermekjóléti Központok, Nevelési Tanácsadók, szociálpolitikai és védőnői szolgálatok) és civil szervezetek képzésében és továbbképzésében, a részükre vagy részvételükkel megvalósuló konferenciák, műhelyfoglalkozások, esetmegbeszélő és szakmai szuperviziós találkozók szervezésével és lebonyolításával. 2001-ben társszervezői voltunk az – akkori nevén – Szociális és Családügyi Minisztérium által elismert „Önkéntesek Éve” rendezvénysorozatnak. Ezen tevékenységek fenntartása azonban piaci körülmények között nem képzelhető el; mindenkori pályázatoktól és a változó mértékben hozzáférhető önkormányzati és/vagy minisztériumi támogatásoktól függ. Noha eddig mintegy 26 szervezet (köztük SZEM, Soros Alapítvány, NEVI, SZCSM, Phare, GYIA, OEP, Phare-LIEN) támogatását elnyerve a legtöbbször sikerült az önköltség megteremtéséhez szükséges erőforrásokat biztosítani, a források előre nehezen jelezhető változékonysága és beszűkülése miatt Alapítványunk tevékenységi köre jelenleg a családterápiás rendelésre, képzésre és továbbképzésre terjed ki. A családterápiás rendelő- és képzőhely folyamatos fenntartása mellett 2007. januárja és 2008. márciusa között az Összjáték Családi és Kapcsolati Műhely Alapítvánnyal közösen valósítottuk meg a HEFOP 2.2.1. pályázat keretében a Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szociális szakemberek továbbképzését célzó projektet. 2007 ősze óta a Sorsfordító Alapítvánnyal együttműködésben a hajléktalanságból kitörni szándékozó családok komplex segítő ellátása részeként számukra családterápiás szemléletű konzultációt biztosítunk. 2008 februárjában konferenciát szerveztünk Ózdon a régió halmozottan hátrányos helyzetű rétegeivel – és tegyük hozzá: ily módon fokozottan nehezített feltételek között dolgozó – szakembereinek. Rá egy évre, 2009 februárjában hasonló összejövetelt hoztunk tető alá Széphalmon, ahol a frissen megnyílt Magyar Nyelv Múzeuma adott otthont a Zempléni vidékről, sőt az egész országból, a Felvidékről és Erdélyből érkező érdeklődőknek, kollégáknak. A február 2011-ben is fontos eseményt hozott: Alapítványunk fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük; az emlékezetes délutánon a hazai családterápia majd’ minden jeles képviselője együtt mulatott Alapítványunk munkatársaival.

A tevékenységi kör relatív szűkülése ellenére az ellátott családok és Alapítványunk munkatársainak száma is folyamatos bővülést mutat. Kezdetben tucatnyi munkatárssal dolgoztunk, míg napjainkban az Alapítványunkhoz kötődő szakemberek létszáma megközelíti az ötven főt. Az interdiszciplináris rendszerszemléletnek megfelelően munkatársaink a családterápiás képzettség mellett változatos alapképzettséggel rendelkeznek. Legtöbben valamely szoros értelemben vett segítő szakma képviselői, így orvosi, pszichológusi, gyógypedagógiai, mentálhigiéniai vagy addiktológiai végzettséggel rendelkeznek, ám akad munkatársaink között tanár, mérnök, közgazdász és jogász képzettséggel bíró személy is. Családterápiás tapasztalatuk is széles spektrumban található; három kiképző családpszichoterapeuta több évtizedes gyakorlata mellett 21 családterapeuta több éves tapasztalata segíti a képzésük végén járó vagy családterápiás képzettségüket frissen megszerzett munkatársak együttműködését.