Családterápia


Mostanában egyre többször lehet hallani a családterápiáról. Rádióriportok készülnek családterapeutákkal, cikkek jelennek meg a legkülönfélébb lapokban. Sokak érdeklődnek egy olyan segítő módszer iránt, amely az egész együtt élő családot figyelembe veszi, mindenki véleményére kíváncsi és a változást közös erővel létrehozhatónak képzeli el.

A családterápia fogalma

A családterápia olyan pszichoterápiás irányzat, amely a családi problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani. Módszerében sokkal inkább a jelenre fókuszál, mint más pszichoterápiák, ugyanakkor felismeri a múltbeli történések, kommunikációs és kapcsolati minták hatását is.

A családterápián belül több családterápiás irányzatot különböztethetünk meg. Az egyes családterápiás módszerek esetében természetesen sok az átfedés, de sok köztük a különbség is, amitől nehéz őket egységesként kezelni. Legtöbbször maguk a családterapeuták sem köteleződnek el teljes mértékben egyetlen módszer mellett, inkább több formából merítve szemléletüket és családterápiás eszköztárukat, összetett módon közelítik meg a családi problémákat. Ugyanakkor szinte általánosan elfogadják a családterápia fő jellemzőit. Ezek közé tartozik a rendszerszemlélet, a kommunikációs minták és az egymást követő viselkedési szokások szerepének hangsúlyozása, valamint a családi életciklusokban való gondolkozás.

A családterápia rendszerszemlélete

A családterápia érdeklődésének középpontjában a személyen belüli jelenségek megfigyelése helyett a személyek közötti kapcsolati összefüggések állnak. A családterápia ezáltal az egyéni problémák helyett inkább a család egészének együttes működésére összpontosít. Az egyes tüneteket a teljes családot figyelve próbálja megérteni, s a nehézséget is az egész család (mint társas kapcsolatok rendszere) megsegítésével, módosításával igyekszik megoldani. Ritkán foglalkozik az egyénekkel külön, az üléseken olykor több generáció is jelen van.

A családterápia szerint a társas viszonyokat elkerülhetetlenül befolyásolja az egymáshoz való kapcsolódás mikéntje, az egyének közötti kommunikáció. A családterápiás megközelítés családtagok ezen közötti kapcsolódásokon keresztül igyekszik megérteni a családi rendszer működését. A viszonyulást a kommunikáció mellett a viselkedési minták, az egymást követő megnyilvánulások mutatják meg. A családban kialakult jellemző működési módot tehát részben ezek a berögződött viselkedési szokások határozzák meg és tartják fent, amelyek, ha nem támogatóak, következményei és okai is lehetnek a családon belüli problémáknak.

A családterápia családi életciklus elmélete

A családterápia egy fontos fogalma az életciklus elmélet, miszerint – az egyéni személyiségfejlődéshez hasonlóan – egy család is fejlődési szakaszokon megy keresztül. Amikor például gyermek születik, a párkapcsolat tagjai szülőkké válnak, s már nem csak párról, hanem családról beszélhetünk. Ez a változás más szükségleteket igényel mindkét féltől, ami szükségszerűen a kapcsolatot is megváltoztatja, s ehhez sokszor nem könnyű alkalmazkodni. Ehhez hasonlóan a család későbbi életében is vannak ilyen változások: gyermekek beiskolázása, vagy a huszonéves fiatalok otthonról való kirepülése, a nagyszülők nyugdíjba vonulása például. A legtöbb családterapeuta egyetért abban, hogy az egyéni változásokból adódóan megbillenő családi egyensúly sokszor nehézségeket okozhat a családon belül. A stabilitás újraalakításához ilyenkor szükséges lehet a családi hiedelemrendszer – az új igényeknek megfelelő – megváltoztatása is.

A családterápia menete: bejelentkezés, családterápiás team munka

A családterápia gyakorlatára jellemző rendszerben működik a Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány családterápiás rendelése is. A párok, családok telefonon jelentkeznek be adminisztrátorunknál, aki megszervezi az első alkalmat. Két családterapeuta, optimális esetben mindkét nemet képviseltetve, foglalkozik a családokkal, párokkal. A terápiába minél nagyobb létszámban hívjuk be a családot, hogy mindenkit meg tudjunk ismerni és közösen együttműködve tudjunk dolgozni a terápiában. E családterápiás rendelés sajátossága, hogy ha a család beleegyezését adja, az üléssel párhuzamosan egy-két családterapeuta, családterapeuta-jelölt tv-n keresztül figyeli egy megfigyelő-szobában az ülésen zajló eseményeket. Ezáltal lehetőség nyílik a terápiát egy team keretében elemezni, azt a külső munkatársak észrevételével elősegíteni. A Családi Szolgálatok Ligája több mint 20 éves gyakorlatában ez a teamben zajló családterápia bizonyult a tapasztalatok szerint a leghatékonyabbnak.

A családterápia menete: első interjú

A családterápia első ülésén – egy első interjú keretében – a hely és a rendelés bemutatása, a megismerkedés és a hozott probléma feltárása zajlik. Habár az ülésre minél nagyobb létszámban hívják a családot, általában csak a problémában legérdekeltebb felek jelennek meg. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a családterápia megközelítése szerint rendkívül fontos, hogy az üléseken minden fél egyenlő mértékben kifejezhesse véleményét, elmondhassa problémáját.

A családterápia menete: szerződéskötés, családterápiás cél

A terapeuták és a család probléma folyamatos fókuszálásával a családterápia második-harmadik ülésének végére eljutnak a terápiás szerződés megkötéséig. Ehhez szükséges, hogy a család/pár megegyezzen a közösen kitűzött célról. Az eredményesség érdekében a terapeutákkal közösen meghatározzák a családterápia menetét, a találkozások sűrűségét és a szükséges ülések számát.

A családterápia menete: házi feladatok szerepe

Minden ülésen a kezdeti beszélgetést követően egy rövid szünetet tartanak a családterapeuták, amikor a team a megfigyelő szobában megbeszéli az ülésen hallottakat, látottakat. Ez alapján, az erőforrásait kiemelve jeleznek vissza a családnak a következő, lezáró szakaszban. A terápiás ülést rendszerint feladatadással fejezik be. A családterápia egyik legjellemzőbb eszköze, a házi feladat a család problémájára reagálva igyekszik a változást az ülésen kívül is elősegíteni. A második és az ezt követő üléseken a legutóbbi alkalom óta eltelt időszak átbeszélésével, a házi feladatok elvégzésével és a létrejött változások beszámolójával kezdenek.

Családterápia menete: kitűzött cél elérése, utánkövetés

A terápiás cél elérésével, a változások számbavétele után lehetősége van a családnak új terápiás célt kitűznie, amire szintén szerződést kötnek. Amennyiben úgy vélik, hogy a családterápia eredményének hatására nehézségeiket megoldották vagy már önállóan is tudják ezeket menedzselni, akkor a terápiát a családterapeuták lezárják. A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány munkatársai, a kialakult szokás szerint lehetőséget adnak a családoknak egy 3-6 hónap elmúltával való újbóli találkozásra, utánkövető ülésre, hogy a párok utólagosan távolabbról is rá tudjanak nézni a problémára és a változásra.
Családterápia módszerei

Amint említettük a létező családterápiás irányzatok részben eltérnek egymástól, ugyanakkor a legtöbb családterapeuta eklektikus megközelítést követ: ez azt jelenti, igyekszik a családterápia során az adott problémához leginkább illeszkedő módszereket, feladatokat alkalmazni a rendelkezésére álló széles családterápiás repertoárból. Egyaránt zajlanak az üléseken párbeszédek, beszélgetések a terapeuták és a családtagok között, sor kerülhet pszichodramatikus elemek használatára, a családi hiedelmek feltárására, a generációkon átnyúló családi minták átbeszélésére, a hatékony kommunikáció elősegítésére. Családterápia alatt rendszerint sor kerül a családfák elkészítésére és áttekintésére. Ez az ún. genogram hozzásegít bennünket ahhoz, hogy rálássunk, milyen mintákat hoztunk otthonról, miben segítettek bennünket szüleink, nagyszüleink, a számunkra fontos nevelő személyek, illetve hol lehetnek olyan mintáink, amelyek, akaratlanul átvéve másoktól, nehézséget jelentenek számunkra jelenlegi kapcsolatainkban.

Minden családterápia sikeres?

Természetesen nincsen tökéletes pszichoterápiás módszer, amely minden problémát, minden helyzetben, minden feltétel mellett sikeresen kezel. Hasonló a helyzet a családterápia esetében is. Sok múlik az adott család elköteleződésén és motivációján, a közösen választott cél iránti munka elfogadásán. Ha nem tisztázottak kellőképpen az egyes családtagok motivációi, ha az óhatatlanul különböző személyes perspektívákból nem születik egy mindenki által elfogadott közös nevező, akkor a családterápia sikere megkérdőjeleződik. Hasonlóan sarkalatos kérdés, hogy a család mind szakmailag, mind pedig emberileg egységesen meg tudjon bízni a terapeutákban. Alapítványunknál egészen az 1991-es alapítás óta azon dolgozunk, hogy a hozzánk jelentkező családokban minél könnyebben és gyorsabban kialakuljon a terápiát megkönnyítő bizalom. Ugyanakkor a családterapeuták számára pedig az a fontos, hogy a családtagok ne kívülről várják problémájuk megoldását, hanem aktívan vállaljanak szerepet a változásban. E nélkül a felelősségvállalás nélkül sem lehet sikeres a családterápia.

Mire figyeljünk családterápia elkezdése előtt?

Természetes dolog, hogy aki megoldást keres családi problémáira, kezdetben bizonytalansággal és információhiánnyal találja szembe magát. Kiktől is kérhetünk segítséget, kihez fordulhatunk bizalommal? Biztos, hogy a családterápia a megfelelő megoldás számunkra? Ez egy természetes folyamat, és amíg a családok, párok meghozzák a végső döntést a terápiába való jelentkezésre, természetszerűleg több mindent megfontolnak, átgondolnak. Ezt a kezdeti információhiányos állapotot célszerű minél inkább csökkenteni. Nagy segítség lehet ilyenkor, ha van ismerősünk, aki saját tapasztalatból tud ajánlani megbízható családterapeutát, vagy ha minél több információt gyűjtünk a terápia folyamatáról. Ahogyan azt teszik most éppen Önök is.

Bejelentkezés családterápiás rendelésre.