Dr. Perger Mónika


perger_moni2008-ban csatlakoztam a Liga csapatához, ahol egy kiváló szakmai és emberi közösséggel kerültem kapcsolatba, és azóta is szívesen végzek itt terápiás munkát. Családterápiás tanulmányaimat és munkámat 1996-ban kezdtem el Nyíregyházán (Forrás Pszichológia Egyesület és GYIVI). Majd 1998-tól a XIX. kerületi Nevelési Tanácsadóban dolgozva végeztem pár- és családterápiát. 2004-ben szereztem meg családterapeuta képesítésemet.

Képzettségeim
1994-ben szereztem meg pszichológusi és pszichológia szakos középiskolai tanári diplomámat a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Debrecenben.
1997-ben T-csoport vezetői képesítést szereztem, főként kommunikációs és szociális készség fejlesztő csoportokat vezetek azóta is.
2002. PhD fokozatot szereztem a pszichológiai tudományokban a Debreceni Egyetem „Alkalmazott pszichológia” alprogramjának keretében. Kutatásom középpontjában a pedagógusszemélyiség összetevői álltak, a pedagógusjelöltek nevelési attitűdjeinek és elképzelt szakmai énképének az összefüggését vizsgáltam a családból és az iskolai évekből hozott nevelői modellek hatásával
2007-ben „Projektív rajzvizsgálat” című 90 órás képzést végeztem, a rajzvizsgálati módszereket szívesen alkalmazom terápiás munkám során.
2008. Pedagógiai szakpszichológusi vizsgát tettem az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karán. A szakdolgozat témája: Az iskolához való viszony vizsgálata a kinetikus iskolarajz módszerével –Családban és gyermekotthonban nevelkedő általános iskolás tanulók összehasonlító vizsgálata-.
2014. Jelenleg autogén tréning képzésben veszek a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület szervezésében.

Munkahelyek
1994-1997 KLTE Pszichológia Intézetében a Személyiség –és Klinikai Tanszéken PhD. hallgatóként a pszichológia szakos hallgatók képzésében vettem részt és párhuzamosan a gyakorlatban egy iskolában, majd a nyíregyházi GYIVI-ben dolgoztam a nevelőszülőknél kihelyezett gyermekekkel.

1997-1998 DE Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munkás Tanszékén, Nyíregyházán a szociális munkások, diplomás ápolók és a védőnők pszichológia oktatásában vettem részt és tréningeket tartottam. Az oktatói munka mellett a gyakorlatban továbbra is a nevelőszülőknél kihelyezett gyermekekkel egyéni és családterápiás munkát végeztem.

1998- 2009 SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Karán (a korábbi Jászberényi Tanítóképző Főiskolán) a tanítók, szociálpedagógusok majd később a szociális munkások pszichológia oktatásában vettem részt, valamint személyiségfejlesztő csoportokat vezettem. Az oktatói munka mellett a gyakorlatban XIX. kerületi Nevelési Tanácsadóban gyermek- és családterápiás munkát végeztem 2003-ig. (2003 és 2008 között a saját családomra fókuszáltam, kisfiammal és kislányommal voltam otthon öt évig.)

2009-től a BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszékén dolgozom. A mérnök – közgazdász tanárképzés, a műszaki szakoktató képzés hallgatóinak, valamint a kommunikáció szakosok számára tanítok pszichológiát, valamint kommunikációs és szociális készségfejlesztő tréningeket tartok. Ezek mellett a munkapszichológus mesterképzésben részt vevő hallgatók oktatásába is bekapcsolódtam. A munka és a család közötti egyensúly megteremtése azonban nagyon fontos számomra.

Magánélet
Férjemmel iskoláskorú kislányunkat és fiúnkat neveljük, és próbáljuk nekik az élet szépségeit megmutatni.

Szakmai társasági tagság
Magyar Pszichológiai Társaság tagja vagyok 1994-től
Magyar Családterápiás Egyesület tagja vagyok 1996-tól
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tagja vagyok 2014-től

Fontosabb publikációk
Oroszné Perger Mónika (2014): Az emberi kapcsolatok. In: Kun, Takács (szerk.) Oktatói kézikönyv a tehetséggondozáshoz. Budapest. Typotex Kiadó. 37-53.
Takács Ildikó, Oroszné Perger Mónika (2014): A tehetséggondozás lehetőségei a felsőoktatásban. Mesterek és Tanítványok. BME GTK Heller Farkas Alapítvány. 4 szám. 4-17. ISSN 2063-1405
Mónika Perger (2013). Socialization. In: Júlia Soós, Ildikó Takács (eds.). Psychology. BME GTK: Typotex Kiadó. ISBN: 978-963-279-771-7
Perger Mónika (2013). Családban és gyermekotthonban nevelkedő általános iskolás tanulók összehasonlító vizsgálata a kinetikus iskolarajz módszerével. Psychologia Hungarica Caroliensis. 1. 1. 52-83. ISSN 2064-2504
Vass Zoltán, Perger Mónika (2011): Kinetikus Iskolarajz. Iskolapszichológia sorozat 32. szám. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó
Perger Mónika (2008): Kinetikus iskolarajzzal végzett vizsgálat gyermekotthonban és családban nevelkedő gyermekek körében. Psychiatria Hungarica. XXIII. évf. 127.
Oroszné Perger Mónika (2002): Jövendő pedagógusok nevelőképe. Tanulmánykötet. NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar. Győr. 156-167.
Oroszné Perger Mónika (2002): A szülői nevelési stílus. Iskolakultúra. XII. évfolyam. 4. szám. 107-114.
Oroszné Perger Mónika (2002): Pedagógushallgatók nevelési attitűdjeinek összefüggése a szülők és a tanárminta észlelt nevelési jellemzőivel. Alkalmazott Pszichológia. 3. szám. 27- 41.
Perger Mónika (2001): Preprofessional self-concept of teacher training college students in Hungary. Review of Psychology. Vol. 8. No.1-2. 69-78.

Vissza az előző oldalra