Rajnai Nadinka


pszichológus, családterapeuta

Magyar irodalom-pedagógiai előadó– pszichológus diplomát  szereztem az ELTE BTK-án, ahol bölcsészdoktor lettem, s  ahonnan jelen nyugdíjellátásomat is kapom.

Ez az ELTE-én való  „szakmai képzési kezdet” és a munkahelyi „alkalmazotti kibocsájtás” egyáltalán nem azt jelenti, hogy „bentragadtam” volna az egyetemen, s szakmai pályám  egyutas  lenne,  sokkal inkább jellemző az,  hogy emberi/szakmai életutam  sokszínű tapasztalati/képzettségi/képzési forrásból épülhetett fel és vagyok aktívan jelen többfelé  jelenleg is.

Pszichológusként „számos” területen tevékenykedtem, amelyek mind a munka tartalmát, jellegét, mind a „klienseim” életkorát tekintve is különbözőek (munkalélektan,pszichológiai  pályaválasztási tanácsadás, iskolapszichológia, felsőoktatási tanácsadás, szociális munka,  kutatás, tanítás a felsőoktatás különböző  képzési területein, tematikájában), de határozott iránya a pszichológiai tanácsadás. Kezdetektől  a pszichológiai tanácsadás magyarországi gyakorlatának, tartományának, keretrendszerének, módszertanának, a tanácsadó pszichológus képzésének  a alakítása, művelése érdekelt.

A rendszerben való gondolkodás, rendszerszemlélet a gondolkodásom. életszemléletem  elemi meghatározója.

A pszichológusi munkámban mind egyénekkel, mind családokkal, párokkal, mind csoportokkal dolgozom (dolgoztam folyamatosan), s a gyakorlatban végzett pszichológusi munka/tanítás/elméleti képzés és kutatás együttese jelenti a kielégítő egységet és teljességet számomra.  Érdeklődésem az emberek, a világ iránt -közel sem- csak a pszichológiai szakirodalomra irányul. Fontosak az élő  közösségek (mint a Liga, a Bálint Mihály Psczichoszomatikus Társaság,  az MPT szakmai közösségei), az emberi együttműködés mindennapjai,  a családom, a  barátságok és szakmai kapcsolatok, az írott-irodalmi-, film,- vizuális- művészetek sokféle tapasztalati anyaga. Mindez  fontos  éltető forrás, közeg számomra. Ma is megragadok minden  fejlődési lehetőséget …

A szakpszichológusi címeimet az egyetemen belül  adományozással kaptam – a z ilyen irányú képzési program kidolgozásában és tanárként való  képző-részvételem alapján (egyéni-, csoportos- családi- tanácsadást kurzusokat vittem az ELTE-n mind a pszichológusok  (valamint szociális munkások, tanárok, mentálhigiénikusok) nappali és posztgraduális szakképzésének keretében.  Pszichológus tanára voltam (kurzusokat vittem – amelyek nem „csak” elméleti anyagok tanítását jelentette) pazichológusokat, tanárokat, tanítókat és óvónőket, szociális munkásokat is különböző felsőoktatási intézményekben.  Szívügyem volt a felsőoktatásban tanulók számára a pszichológiai tanácsadás lehetőségének biztosítása, ezért sokat dolgoztam az ún Diáktanácsadók gyakorlatban való működéséért, magyarországi elterjedésének kiépítéséért (Ld. FETA).

A dr. Rátay Csaba kezdeményezésére létrejött civil szervezet, a Családi Szolgálatok  Ligájának  megalakításában kuratótiumi tagként (Csupor Zauzsával , Zentai Katival együtt) rész vettem – mely részvételnek az volt az alapja, hogy  családterápiás alapkiképzőmmel, dr. Rátay Csabával az elméleti alapkurzust követően folyamatosan –önkéntes alapon, élő szupervízióval – dolgoztunk családokkal,  párokkal, így amikor megérett az idő (és lehetőség teremtődött), akkor számíthatott ránk egy családokat segítő civil szervezet létrehozásában.   A szervezetté válás óta is a Ligában folyó párterápiás és családterápiás munkában, képzésekben, szakmai munkában, team-műdésben folyamatosan részt veszek.

A Magyar Családterápiás Egyesület tagjaként írtam meg a dolgozatomat a családterapeuta cím elnyerése érdekében.

A Magyar Pszichológiai Társaság tagja vagyok, az MPT és PÉE-nek Etikai Bizottságának – annak megalakulása óta- folyamatosan tagja vagyok.

A Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság tagja vagyok, képzéseiben, munkájában részt veszek.